Home

Nieuws van onze club

Beste leden en sympathisanten

We sluiten het watersportseizoen af. Het was een bewogen jaar, eenerzijds hadden we het overlijden van 3 van onze leden, anderzijds was er het corona virus dat roet in het eten gooide. Als bestuur willen wij iedereen danken voor het begrip, en wij hopen volgend seizoen corona vrij weer van start te kunnen gaan. Stay safe!

 

welkomsboei

 

 

 

Verplicht waterwegenvignet België nu ook online te bestellen

België – Iedereen die in België op de Vlaamse Waterwegen wil varen dient over een vaarvignet te beschikken. In het verleden konden watersporters dat vignet aanschaffen bij het eerste kunstwerk zoals een sluis, waar men een stop moest maken om het vaarvignet aan te schaffen. Met ingang van het vaarseizoen 2019 kan dat nu ook via een webshop. Een 3-maanden vignet kost afhankelijk van de lengte van de boot 45 of 85 euro. (Watersport Almanak, vignet kopen)

 

Vademecum van de pleziervaart in belgie

 

 

 

Nieuws uit de watersport

WaterTrends - Watersport nieuws

02 december 2020