Geschiedenis

Geschiendenis van de Rupelmondse Watersport Vereniging voor het Scheldeland.

De club is gesticht op 15 mei 1960 met als clubhuis het toenmalige “scheldeland”.

Het bestuur en tevens ook de stichters van deze club bestond toen uit volgende leden :

       
Voorzitter : Albert Chardome
Ondervoorzitter : Marcel de Meyer

Secretaresses :

Hilde van den Broeck
Lutgarde Vercammen

Beheerders :     
Louis Christiaensens
Vic De Roeck
Herwig van Schoor
Walter Vercammen
Vic van Geel

Bestuursleden :     
Leo van de Graaf
Leo de Roeck
Herman Deyaert
Achiel Teugels
Pol Janssens

Toeristisch adviseur: Bert Peleman

Ere voorzitter : Van De sande   (commandant schoolschip ‘mercator’)

       
Op het einde van dit jaar telde de club reeds 43 leden !
 

1961.   

bouw en ingebruikname van eerst vlottende loopbrug, gebouwd onder leiding van ingenieur Albert Chardome.
 

1962.   

Ondanks een slechte zomer kende de club toch een enorme groei, er waren tegen het einde van dit jaar 85 leden, voor het eerst was

hier sprake van ‘het bal der zilveren zeilen’
 

1963.

dit jaar kocht de club zijn eerste roeiboot aan, ten behoeve van de clubleden, ook werd aan ‘het scheldeland’ een feestzaal

aangebouwd.

 
21 juni 1964.

Een memorabele dag voor de club, toen ‘de scheldetrofee voor waterski’ plaats vond. Tal van clubleden deden mee aan deze race.

Deze ‘scheldetrofee voor waterski’ zou blijven bestaan tot 1980.

Ondertussen hadden andere clubs deze taak overgenomen, waar van de bekendste ‘de diamond race’ is.

Eind de jaren tachtig en de jaren negentig kreeg de club te kampen met een terugval. Toen in 1990 rupelmonde te kampen kreeg met

een overstroming werd door de regering beslist het SIGMA plan in werking te stellen, als gevolg werd onze slipway aan het

‘scheldeland’ vernietigd, ter compensatie werd de club een ander locatie toegewezen te steendorp, waar we tot op heden nog steeds

op het water liggen.

Dit ging ook niet zonder slag of stoot.

Onder impuls van toenmalig voorzitter Ward De Smet, werd een voorlopig bruggenhoofd gebouwd.

In 1993 werd er een tweedehandsbrug aangeschaft om heel de bedoening een beetje gemakkelijker toegankelijker te maken.

1994. werden er plannen gesmeed om een drijvend clubhuis te bouwen. Door de inzet van vele vrijwilligers was dit clubhuis

volledig afgewerkt tegen vaarseizoen 1995.

1997 werd dan het voorlopige bruggenhoofd vervangen door een nieuw, stevig bruggenhoofd, wat vandaag nog dienst doet.

Maar in de nacht van 22 op 23 december 1999 kwam abrupt een einde aan het clubhuis.

‘clubhuis zinkt naar de scheldebodem’ blokletterde het laatste nieuws. Dit clubhuis was nagenoeg volledig vernietigt door de

kracht van het water.

En weer opnieuw staken deze vele vrijwilligers de handen uit de mouwen, en de koppen bij elkaar, zodat het seizoen 2000 opnieuw

kon gestart worden in het clubhuis.

Sinds dien is er ieder jaar hier en daar wel eens iets stuk, dat dan hersteld word door onze handige harry’s.