Geschiendenis van de Rupelmondse Watersport Vereniging voor het Scheldeland.


De club is gesticht op 15 mei 1960 met als clubhuis het toenmalige “scheldeland”.


Het bestuur en tevens ook de stichters van deze club bestond toen uit volgende leden:


Voorzitter: Albert Chardome


Ondervoorzitter: Marcel de Meyer


Secretaresses :

Hilde van den Broeck
Lutgarde Vercammen


Beheerders :
Louis ChristiaensensVic De Roeck
Herwig van Schoor
Walter Vercammen
Vic van Geel

Bestuursleden :
Leo van de Graaf
Leo de Roeck
Herman Deyaert
Achiel Teugels
Pol Janssens

Toeristisch adviseur: Bert Peleman

Ere voorzitter : Van De sande (commandant schoolschip ‘mercator’)


Op het einde van dit jaar telde de club reeds 43 leden !


- 1961

Bouw en ingebruikname van de allereerste vlottende loopbrug, gebouwd onder leiding van ingenieur Albert Chardome.


- 1962

Ondanks een slechte zomer kende de club toch een enorme groei.

Er waren tegen het einde van dit jaar 85 leden en voor het eerst was hier sprake van ‘het bal der zilveren zeilen’.


- 1963

Dit jaar kocht de club zijn eerste roeiboot aan, ten behoeve van de clubleden.

Ook werd aan ‘het scheldeland’ een feestzaal aangebouwd.


- 21 juni 1964

Een memorabele dag voor de club, toen ‘de scheldetrofee voor waterski’ plaats vond. Tal van clubleden deden mee aan deze race.

Deze ‘scheldetrofee voor waterski’ zou blijven bestaan tot 1980.

Ondertussen hadden andere clubs deze taak overgenomen waarvan de bekendste ‘de diamond race’ is.

Eind de jaren tachtig en de jaren negentig kreeg de club te kampen met een terugval.


- 1990

Rupelmonde kreeg te kampen met een overstroming en er werd door de regering beslist het SIGMA plan in werking te stellen, als gevolg werd onze slipway aan het

‘scheldeland’ vernietigd. Ter compensatie werd er aan de club een ander locatie toegewezen te steendorp, waar we tot op heden nog steeds op het water liggen.

Dit ging ook niet zonder slag of stoot.

Onder impuls van toenmalig voorzitter Ward De Smet, werd een voorlopig bruggenhoofd gebouwd.


- 1993

Er werd een tweedehandsbrug aangeschaft om heel de bedoening een beetje gemakkelijker toegankelijker te maken.


- 1994

er werden plannen gemaakt om een drijvend clubhuis te bouwen. Door de inzet van vele vrijwilligers was dit clubhuis volledig afgewerkt tegen vaarseizoen 1995.


- 1997

Het voorlopige bruggenhoofd werd vervangen door een nieuw stevig bruggenhoofd. Wat vandaag nog steeds dienst doet.


- 1999

In de nacht van 22 op 23 december kwam er abrupt een einde aan het clubhuis. ‘clubhuis zinkt naar de scheldebodem’ blokletterde het laatste nieuws.

Dit clubhuis was nagenoeg volledig vernietigt door de kracht van het water.

Opnieuw staken deze vele vrijwilligers de handen uit de mouwen en staken de koppen bij elkaar, zodat het seizoen in 2000 opnieuw kon gestart worden in het clubhuis.

Elk jaar gaan wij steeds aan de slagen met onze handige harry’s om de nodige onderhoudswerken uit te voeren zodat wij kunnen blijven genieten op onze club!